KAMP YÖNETMELİĞİ VE SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Ataşehir Yıldızları Spor Okulları Çalışanlarının, Antrenör ve Veli ilişkilerinin en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve çocuklarımızın bu çalışmalardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

İş bu kayıt formu sporcu velisinin tercih ettiği Ataşehir Yıldızları Spor Okulları Gümüldür Yaz Kampı organizasyonunu kapsar.

Sporcu, kamp idaresinin bildireceği kurallara tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul eder. Kamp kurallarına, düzene ve ahlaka aykırı, huzuru bozmaya yönelik davranışta bulunanlar uyarılır ve tekrarı halinde kampla ilişikleri kesilir.

 Sporcu velisi, kampın yapıldığı tesislerde, sporcu tarafından verilecek zararları telafi etmeyi taahhüt eder.

Kamp dahilinde doktor raporuna bağlı olmayan ilaç, tütün ve mamulleri ile her türlü yasal olmayan malzeme kesinlikle bulundurulmaz. Cep telefonu kullanımı Ataşehir Yıldızları Spor Kulübü yönetiminin belirlediği saatlerde çocuklara dağıtılır ve toplanır.

Sporcuya herhangi bir acil tıbbi müdahale yapılması gerektiği hallerde anne babası ya da vasisi tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için kamp yönetimini kendilerinden farksız derecede karar ve izin vermek üzere yetkili kılmışlardır.

Sporcu velisi, sporcunun kampa giderken ve kamp dışında yapılacak günübirlik gezilerde kamp araçlarıyla seyahat etmesini kabul etmiştir.

Kamp yönetimi, kamp faaliyetlerinin görüntülerinin tanıtım amaçlı kullanılması hakkını saklı tutar.

Sporcu ve ailesi kampa sponsor olan kurum ve kuruluşların hediye edeceği malzemelerin kullanımına itiraz edemez, nakde çevrilmesini veya değiştirilmesini talep edemez.

Kamp kaydı iptal işleminde aşağıdaki şartlar geçerlidir:

  • 05.05.2012 tarihine kadar yapılacak iptallerde:
  • Kredi kartı ile yapılan ödemelerde;  kredi kartı komisyonu ve KDV oranı düşüldükten sonra toplam kamp bedelinden %50 oranında,
  • Nakit ödemelerde;  toplam kamp bedelinden % 50 oranında, kesinti yapılır.
  • Kalan tutar talep kuruluşumuza yazılı olarak ulaştıktan sonra 50 gün içerisinde sporcu velisine iade edilir.
  • 06.05.2012-20.05.2012 tarihleri arasında yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmaz.
  • Kamp esnasında sporcunun herhangi bir nedenle kampı terk etmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.
  • Kamp hizmeti, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar kayıt yaptıran kişi tarafından istediği kişiye devredilebilir. Devralan kişi, hizmete ait tüm ücretten sorumludur. Devreden kişi, devir talebini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel sunmakla yükümlüdür. Kampta hizmet devam ederken devir işlemi yapılamaz.

Kamp öncesinde sporcuya ait para ve değerli eşyalar, makbuz ya da tutanak karşılığında teslim alınmadığı sürece, kamp yöneticileri tarafından kaybolan eşyalara ait sorumluluk üstlenilmez.

İşbu sözleşme taraflarca okunup ………………………….……… tarihinde imza olunmuştur.

 

Veli

Adı Soyadı:

 

 

 İmzası:

 

Ataşehir Yıldızları Spor Okulları

Share
Bookmark the permalink.